فارسی

در روز جمعه 21 ژوئن جنبش “جمعه ها برای آینده
. یک تظاهرات  بین المللی در آخن برگزار خواهد کرد (Fridays for Future )

21-06-2019 – Kennedypark Aachen – 11 AM

 انتظار می رود تا 50،000 نفر در این  راهپیمایی بزرگ گرد هم آیند، که در گوشه و کنارشهر و در محل های مختلف جمع شده و در آخر به محل مرکزی تظاهرات می رسند.  یکی از این تجمعات ، تمرکز(شعار) ضد  نضام سرمایه داری خواهد داشت.
 ما فکر می کنیم که امروز این اعتراضات بسیار  ضروری تر از قبل است، زیرا سیستم اقتصادی “سرمایه داری” قدرت مخرب خود را بیشتر و بیشتر نشان می دهد! طبق تحقیقات و یافته های علمی،امروز برای همه اثبات شده است که نظام سرمایه داری در تغییرات اقلیمی و آب و هوایی،انقراض گونه های گیاهی و جانوری و تخریب محیط زیست تآثیر زیادی دارد.
در حالی که پیشرفت اقتصادی  در نظام سرمایه داری رفاه بیشتری را برای مردم فراهم می‌کند، اما فقط برای  یک اقلیت خاص و گروه کمی از مردم و اما به قیمت  از بین بردن  منابع طبیعی، اکوسیستم وگونه های مختلف. برای مثال، اگر سطح زندگی در همه نقاط جهان همانند اروپا باشد، به منابع انرژی سیارات دیگر نیاز خواهیم داشت.(زیرا منابع زمینی برای تامین رفاه اجتماعی در این سطح کفایت نخواهد کرد.) این به این معنی است که برای اکثر مردم سطح زندگی که در مقیاس غربی امروز ممکن است، هرگز امکان پذیر نمی باشد.  بنابراین عرضه  جهانی یا به عبارتی اقتصاد جهانی و نظام “سرمایه داری” کارآمد و مفید نیست.
 در 200 سال اخیر،و پس از  ظهور سرمایه داری صنعتی، سیاره ما بی رحمانه مورد سوء استفاده قرار گرفته است! و اثرات آن در همه جای دنیا قابل مشاهده است. استفاده از  منابع طبیعی و ذخایر زمین به سرعت رو به افزایش است و نتیجه استفاده این حجم از انرژی، تغییر و نوسان  روزانه و قابل توجه ا آب و هوا است!  اگر چه اثرات آن در بسیاری از کشورهای غربی قوی نیستند، اما تآثیر مخرب آنرا در کشور های جنوب جهانی میتوان به وضوح مشاهده کرد.
  طبق تحقیقات و یافته های علمی زمان زیادی برای جلوگیری از اثرات مخرب و ویرانگر  تغییر آب و هوا وجود ندارد!  در سرمایه داری، اقتصاد همیشه روی اصل رقابت کار می کند!  در عین حال چیزی که ما امروز به آن نیاز داریم، همکاری و همبستگی  هدفمندانه در همه سطوح جامعه است. هدف باید پایان دادن به تولید بیش از حد صنعتی و ایجاد یک سیستم عادلانه،  و نیازگرا باشد!
 دولت ها بازسازی (و یا تغییر)سیستم را در نظر نمی گیرند، زیرا خودشان به منطق بازار وابسته اند!  برعکس، دولت بیشتر و بیشتر به طور فزاینده ای به استفاده از روش های سرکوبگرانه و اقتدارگرا برای تامین قدرت و شرایط موجود خود دست می زنند!  حتی سیاست “تغییر آب و هوا” تنها در چارچوب سرمایه داری باقی می ماند، و تا به امروز هیچ نتیجه ای در بر نداشته است که بتواند تغییرات اقلیمی را کاهش دهد.
به دلیل این واقعیت ها، از نظر ما همکاری با سیاستمداران و دولتمردان بی فایده است. و بجای آن، آنچه مهم است، اینست که با اطلاع رسانی و برنامه ریزی دقیق صد راه نظام سرمایه داری شویم و بدین ترتیب راه را برای یک نظام سیاسی و اجتماعی و دوست محیط زیست هموار کنیم.
به عنوان یک مثال بارز برای موفقیت این حرکت اجتماعی ومحیط زیستی میتوان به  “هامباخر فورست” (Hambacher Forst) اشاره کرد.
 گرتا همچنین می گوید: “ما نمی توانیم جهان را با پیروی از قوانین بازی نجات دهیم.  قوانین باید تغییر کنند، امروز همه چیز باید تغییر کند!”
از آنجا که برای ما مهم است که موضوع اهمیت محیط زیست در فضای سیاسی و اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار گیرد در روز ۲۱ ژوئن در آخن در خیابان ها هستیم.
در این روز گروه هایی از تظاهرکنندگان تشکیل خواهد شد،که همه میتوانند به آنها ملحق شوند.
بیدار و منتظر اطلاعات بیشتر باشید. و این روز را در تقویم تان خالی بگذارید.
در خیابانها برای  نابودی نضام سرمایه داری.
همه باهم برای یک آینده مشترک و بهتر برای انسان و طبیعت.
تغییر سیستم، نه تغییر اقلیم!