Nederlands

Oproep voor anti-kapitalistische vinger(bloc) bij demo in Aken
21-06-2019 – Kennedypark Aachen – 11 AM

Op 21 juni organiseert ‘Fridays For Future’ een internationaal
aangekondigde protestmars in Aken. Er zullen naar verwachting zo’n
50.000 mensen komen! Meerdere vingers zullen vanuit verschillende
startpunten vertrekken, om vervolgens naar eenzelfde eindpunt te voeren.
Een van deze vingers wil zich uitdrukkelijk manifesteren rondom een
anti-kapitalistische boodschap.

We denken dat deze focus belangrijk is, omdat we steeds vaker worden
geconfronteerd met de vernietigende kracht van het
economisch-kapitalistische systeem. Wetenschappelijk onderzoek heeft
aangetoond dat het niet langer mogelijk is om te ontkennen dat
klimaatverandering, de vernietiging van het milieu en het uitsterven van
allerlei planten- en diersoorten het resultaat zijn van een op winst
gerichte economie. De kapitalistische groei heeft geleid tot meer rijke
mensen dan ooit tevoren, maar nog altijd voor een kleine minderheid, ten
koste van onze natuurbronnen, het ecosysteem en de overgrote meerderheid
van de mensen. Wist je bijvoorbeeld dat we wel 3 planeten nodig zouden
hebben om de Europese levensstandaard wereldwijd te kunnen realiseren?
Kortom: een mondiale tegemoetkoming van ieders behoeften naar westerse
standaarden is simpelweg onmogelijk. Een duurzame toekomst voor de aarde
en het kapitalisme zijn niet te rijmen.

Al 200 jaar, sinds de opkomst van het industriële kapitalisme, is onze
planeet meedogenloos uitgebuit. Elk jaar bereiken we steeds eerder
‘Earth Overshoot Day’ — de dag waarop we net zoveel grondstoffen hebben
verbruikt als de aarde per jaar kan regenereren. Elke dag wordt de
klimaatverandering merkbaarder. Hoewel de impact op veel westerse landen
nog niet zo sterk is, worden de effecten veel verwoestender ervaren in
het globale zuiden. Volgens wetenschappelijk onderzoek is dit een feit.
We hebben weinig tijd om de ergste gevolgen van klimaatverandering af te
wenden. In het kapitalisme werkt de economie altijd volgens het principe
van concurrentie. In de tijd die we nog hebben, is een solidaire,
doelgerichte samenwerking op alle sociale gebieden essentieel. We moeten
een einde maken aan de industriële overproductie en een rechtvaardige,
behoeften-gerichte samenleving opbouwen.

Regeringen overwegen geen herstructurering van het marktsysteem, omdat
zij er zelf van profiteren. Integendeel: steeds meer overheden gebruiken
autoritaire middelen om hun macht en de status quo veilig te stellen.
Zelfs ‘klimaatbeleid’ blijft binnen het kapitalistische kader en levert
daarom nog altijd geen resultaten waarmee klimaatverandering tegen kan
worden gegaan. Wij vinden het dus zinloos om een beroep te doen op zulke
instellingen. In plaats daarvan, zouden we een netwerk moeten opbouwen
vanuit verschillende delen van de maatschappij om het kapitalisme te
bestrijden en de weg vrij te maken voor een klimaatvriendelijke en
solidaire samenleving!

Omdat het bevorderen van deze opvattingen in het sociale discours veel
voor ons betekent, zullen wij in Aken, op 21 juni, ook de straat opgaan.
Iedereen die onze uitgangspunten deelt en geen genoegen neemt met
politici te smeken om de zaken voor ons te veranderen, kan zich bij onze
vinger aansluiten.

Volg de ontwikkelingen en SAVE THE DATE! Weg met het kapitalisme: samen
voor een solidaire toekomst op een leefbare planeet!